Page 6

6 ']'ir.dag

J5. november J98S

Vi vil være 10.000 i 1989 Ambitiøs bowling-formand og sker så hurtigt i toppen af dansk bowling, at den, der i dag er mester. i morgen måske kun er nummer JO.

- Vi har sat os som mål at være 10.000 registrerede bowlere inden udgangen af 1989. l øjeblikket er der et sted mellem 5000 og 6000 aktive indmeldt i vore klubberoMen det er en notorisk kendsgerning, at cirka 20.000 mennesker dyrker bowling herhjemme. Så er det irriterende. at kun en fjerdedel er tilknyttet en forening. Dansk Bowling Forbunds formand, Jan Donde, vil med en fordobling af det nuværende medlemstal sam .. tidig få løst forbundets økonomiske problem, idet medJems-tilskudet både via foreningeme og Dansk Idræts Forbund så vil blive af en sådan størrelse, at bowlernes mange økonomisk krævende aktiviteter kan føret udi livet.

Ydre grænser - Økonomien stiller hele tiden nogle ydre grænser, siger Jan Donde, der blev formand for bowlerne på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for to år siden. Han er daglig leder af World Cup-hallen i Rødovre og spiller fortsat på sin klubs hold i 2. division, alt det er en mand med fingeren

på pulsen, der udtaler sig. - Som et lille forbund er det svært at påkalde sig sponsoremes cpmærkscmhed i samme grad som for eksempel DBU, hvor fir· maeme står i kø. De store

- Det bar udenforstående lidt

svært

ved

at

forstå,

mener formanden, som dog er særdeles glad for. at det er sådan, når de sportslige aspekter skal måles. Det understreger. at bowterne på topplan er inde i en fantastisk konkurrencemæssig udvikling.

Målrettet

Jan Donde, bowlingformand.

forbund har jo nogle spillerprofiler, der holder sig på toppen over en længere periode. Pli den måde er bo••.lingsporten atypisk. - Vi har nok haft et par kvindelige tcpspillere, der nåede at bide sig fast i offentlighedens bevidsthed, fordi de gennem et stykke tid var med i verdens-eliten og altid kom hjem med medaljer Ira de internationale begivenheder. de deltog i. I dag er udskiftningen så stor

mALENTREPRISER

- Derfor er vort Projekt 91 systematisk målrettet mod bedre træning og større træningsmængder, siger Jan Donde. De spillere, som udtages, skal ud over deres klub-træning møde flere gange om ugen til specialinstruktion, og det bar fereløbig givet alt gode resulteter, at unge danske bowlere har erobret stribevis af medaljer ved internationale arrangementer, Dot har igen betydet, at Team Danmark bar fået øje på Dansk Bcwling Forbund.

J!Hhl~=

Anstrengt

ffi

~:""'

alt byggeri. Kun 1. k!. håndværkskvalitet. VI klarer alt med tegninger, ansøgninger byggetilladelser. TamrarmHtfflM

Brødrene

Den økonomiske situation er anstrengt i Dansk Bowling Forbund. Man kan for eksempel ikke på 1989· budgettet afse midler til U23-projektet, der er et andet af bowlernes store ønsker for den fremstormende ungdom. - Derfor er det tvingende nødvendigt, at »Aktion JO.OOO•• bliver fort ud i livet, slutter den dynamiske for· mand Jan Donde. - Og at resultatet nås.

Hvor triller man ind, når man triller ud? INDTIL

&HYDRO Roersvej 33 - Odense Til. 0913 84 55 Naturligvis Vasitehal Abnlllgstkl: 06.00 • 24.00 eenzintanken med del gode hu"""

8().drige Anna Jensen er klubbens ældste spiller. - Man mdjo gøre noget for al holde sig i form, siger hun. Poto: Jens Bågøe.

- Derfor tror jeg også på, at Team Danmark følger sin stette op, alt Projekt 91. der tager sigte på verdensmesterskaberne i nævnte årstal i Singapore, får den økonomiske støtte, der er nødvendig. - Jeg har i øvrigt den målsætning, at vores elite skal gøres bedre. At vi har penge nok, så de bowlere, der er sportsligt berettiget, kan være med, hvor det foregår, understreger Jan Donde, - Med det siger jeg samtidig, at hvis vi ikke kan fremvise resultater, der giver os håb om en god placering i Singapore, så skal spillerne heller ikke afsted.

Her tæller kun aktive Pensionist-mylder ved banerne .

Den tidligere formand, Villy Hansen, ti/højre nuuærende, Ejvind Pedersen, flankerer pensionistklubbens kasserer, Gerda Jensen. To formiddage hver uge myldrer pensionister og efterlønsmodtagere gennem svingdøren i Odense BowIinghal. Glade og opstemte møder de til den ugentlige træning og det sociale samvær, der trives på bedste vis. PEB står der i spilleplanen udsendt af Fyns Bowling Union, og initialerne dækker over en forening med ca. 150 aktive.

For som

og den

formanden Ejvind Pedersen siger: - Vi har ikke plads til passive i en pensionistklub! 65-årige Gerda Jensen, der også er medlem af Ældrekomissionen iOdense. er kasserer og passer med minunee nøjagtighed bilde regnskaber og banefordeling de to gange om ugen, hvor der trænes. - Og det er med at kende sine lus på gangen. fortæller hun, for hvis ikke medlemmerne får nøjagtigt de

baner, de plejer, så er Fanden løs. - Det hele foregår nu i al fredsommelighed, understreger klubbens tidligere formand Villy Hansen, der faktisk er en institution i fynsk bowling med mange tillidsposter bag sig for dannelsen af pensionistklubben. som han har overladt Ejvind Pedersen ledelsen af. - Vi bolder rester et par gange om året, hvor der er et kolossalt fremmøde. Men de to ugentlige spilledage i vinterhalvåret er rammen om sammenholdet i klubben. hvor de ældre ikke er ældre, end de har tilmeldt fire hold it.urneringen under FBwU. Det mixede hold kan i løbet af foreningens femårige beståen fremvise ikke færre end fire guIdmedaljer. - Det er vi selvfølgelig stolte over, siger Ejvind P.· dersen, der efter 36 år som lagerforvalter hos Semco nu slAr sine folder i bowling, hallen. Han er dog ikke så god SOD! sin forgænger Villy Hansen, som trods en skade i det ene ben efter et fald, stadig banker 110-180 af i snit. Stående forstås!

Profile for Bowleren

NM Odense Tillæg til Fyens Stiftstidende - (1988)  

NM Odense Tillæg til Fyens Stiftstidende - (1988)  

Profile for bowleren
Advertisement