Page 8

2.5.f KEGLERS PLACERING I ANDET SLAG Der kan ikke kræves nogen ændring i opstillingen af kegler, som står tilbage efter første slag i en rude, med mindre det tydeligt fremgår, at keglerejseren har flyttet eller placeret en kegle forkert efter første slag. Kegler, som i første slag forskubbes eller som bowles af banen, springer tilbage og forbliver stående på banen, tælles som stående kegler og skal stå hvor keglerejseren placerer dem, selvom dette ikke er på et keglemærke. Turneringslederen afgør alle tvivlstilfælde. Såfremt der nedlægges protest mod afgørelsen, spilles om nødvendigt en provisorisk rude. 2.6. UDSKIFTNING Med undtagelse af 2-mandshold praktiseres "flyvende udskiftning" i alle holddiscipliner. Udskiftning af en spiller, kan kun finde sted efter en færdigspillet serie. Den udskiftede spiller kan genindtræde i kampen ved en senere udskiftning. Kun hvis en spiller skades, kan udskiftning finde sted før serien er færdigspillet. Den skadede spiller kan ikke genindtræde i samme kamp. Før udskiftning foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Ved udskiftning af en skadet spiller, skal turneringslederen også underrettes. Et hold består maksimalt af holdstørrelsen plus een udskiftningsspiller. Samtlige spillere er fra kampens start til dens afslutning, . underlagt de til enhver tid gældendeturnerings- og spilleregler. 2.7. PROVISORISK KUGLE Når der er indgivet en protest mod overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, og der ikke straks kan træffes en afgørelse af turneringslederen, skal der bowles en provisorisk kugle eller rude af den pågældendespiller. Angår protesten første slag i en rude, skal spilleren fuldføre sin rude, med mindre det drejer sig om, hvorvidt spilleren skal noteres for en strike eller et mindre antal kegler i første aflevering. I så fald skal den eller de tvivlsomme kegler genopstilles, og spilleren anmodes om at spille et provisorisk andet slag. 8

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement