Page 6

anden måde ændre tilløbsbanernes normale stand, er forbudt. , Overtrædelse af dette skal påtales af turneringslederen og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra kampen. Han kan ikke erstattes af en anden spiller. (se § 3.1.el. 2.4. MASKINFEJL Turneringslederen er bemyndiget til at lade en kamp og serier færdigspille på en anden bane, såfremt maskinfejl vil forsinke den normale afvikling af spillet. En afbrudt kamp eller serie, som ikke kan færdigspilles samme dag, skal genoptages på det sted, hvor afbrydelsen fandt sted. Såfremt to spillere fra et hold bliver flyttet til en anden bane, kan et hold ikke kræve de øvrige spillere flyttet. En holdleder kan dog fremsætte ønske herom, hvorefter turneringslederen træffer afgørelse. Såfremt en turneringskamp strækker sig ud over 4 timer, fra det annoncerede starttidspunkt, skal kampen afbrydes, såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Når en således afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles i samme hal og af de samme spillere incl. reserven, som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages, med den score holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. 2.S.a.VÆLTEDE KEGLER Følgende kegler tælles som væltede kegler og fjernes før næste slag: Kegler, som væltes i et gOdkendt slag og forbliver liggende på banen eller i en af grØfterne, eller som står sådan, at de læner sig mod sidevæggeneeller kickbacks. Kegler, som væltes af en anden kegle eller kegler, som kastes tilbage i spillet fra sidevæggeneller bagpuden. 2.S.b KEGLER SOM SKAL GENREJSES Følgende kegler tælles ikke som væltede kegler og skal før næste slag genrejses på keglemærket, hvor den stod før kuglen afleveredes: 1. Kegler som væltes i et slag, som ikke kan godkendes på grund af overtrådt. 6

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement