Page 4

1.3 TURNERINGSLEDEREN De af unionen udpegede turneringsledere er øverste myndighed for kampenes afvikling m.m., og deres afgørelse skal respekteres. Turneringslederen a) foranlediger rejsning af kegler, som er væltet på grund af maskinfejl 0.1. b) kan indsætte neutrale kontrollanter, såfremt dette ønskesaf en holdleder c) starter kampen til det tidspunkt, som er fastlagt i turneringsplanen, med mindre særlige forhold begrunder en kortvarig udsættelse (vejret, forsinkelser i hallen). d) fungerer som kampens dommer med følgende bemyndigelse: 1. skrider ind hvis spilleregler ikke overholdes 2. træffer afgørelse om flytning af spillere til en anden bane, hvis en bane er ude af drift 3. træffer afgørelse vedr.ADVARSE L eller EiORTVisN ING fra en kamp i henhold til § 4. 4. træffer afgørelse vedr. protest efter at have fulgt den i § 3.1 nævnte fremgangsmåde (provisorisk kugle, teknikerundersøgelseaf bane, vidner) 5. træffer afgørelse vedr. genrejsning eller flytning af kegler (seafsnit 2,5 a, b og c). Turneringslederens afgørelse kan indankes som protest. Turneringslederen sørger for at der spilles en provisorisk kugle, såfremt afgørelse af en protestsag kan gøre dette nødvendigt (se § 2.7). 1.4. AFSKRIVERE I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. 1.5. HOLDLEDERE Hvert hold skal stille med en holdleder, der enten kan være spillende holdleder, eller som har tilladelse til at være bag sit eget hold ved banerne. Den i turneringsplanen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og skal sørge for listefører for begge klubber. Holdlederne er ansvarlig for, at alle slagsediertælles efter, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Hvis en slagseddel, under kampen, skal rettes, p.g.a. forkert afskrift, skal modstanderens holdleder underrettes. 4

Dansk Bowling Forbund - Turn ••ringslederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement