Page 2

INDLEDNING Den af spilleudvalget, ifølge udsendte turnusliste, udpegede klub stiller KOMPETE NT turneringsleder. Turneringslederen skal være til stede i pågældende bowlinghal, senest 15 min. før start af første berammede turneringskamp. Turneringslederen er den pågældende dag øverste turneringsmyndighed, under ansvar over for unionens spilleudvalg. Turneringslederen igangsætter samtlige turneringskampe, så vidt muligt hele hallen samlet. Ved starten bydes der: På unionens vegne velkommen til dagensturneringskampe. Turneringsleder er (navn) fra (klub). Der er nul afrydning - God kamp. Turneringslederen skal under kampene påse, at ordens- og spillereglerne følges, såledespåseat kun de spillende hold med reserve samt en leder fra hvert hold befinder sig ved selve banerne, og sørge for at kampene afvikles på en forsvarlig sportslig måde.

1.1. FOR SEN ANKOMST/UDEBLIVELSE Mindst 50% af spillerne skal være spilleklar ved banerne ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan indtræde i spillet i den rude sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringslederen for kampen. Forsinkelse af offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringens hold, samt udenbys gæstende hold, her accepteresalle offentlige transportmidler som gyldig grund. Det pålæggesdet forsinkede hold, på et såtidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spillehal og Turneringskomiteens formand. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato, formidles af Turneringskomiteen/lokal-union. 2

Dansk Bowling Forbund - TurneringsJederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement