Page 10

d)

protest mod keglernes kvalitet. Behandles som protest mod baneforhold (pkt. b) med fØlgende tilføjelse: Opretholdes protesten efter kampens afslutning, må turneringslederen tilstræbe, at keglerne kontrolleres.

e)

protest mod brug af talkum 0.1. FØrste gang en spiller forsynder sig mod reglen om brug af talkum på tillebsbaner og spilleplads (§ 2.3), skal turneringslederen påtale dette overfor den pågældende. Gentager spilleren brug af talkum, uddeler turneringslederen en advarsel til spilleren ved at påføre slagsedlen ADVARSEL og indberetter dette til unionens spilleudvalgsformand. 3. gang bortvises spilleren fra kampen (se § 4). En spiller der har fået 2 advarsler, indenfor samme sæson i henhold til denne bestemmelse, får 1 spilledags karantæne.

f)

protest mod overtrådt. Da der undertiden forekommer fejl i de automatiske overtrædeisesdetektorer, kan det f.eks. ske at der markeres for overtrådt, fordi kuglen "droppes" på stregen, men uden at spilleren overtræder. Hvis en spiller med henvisning hertil protesterer mod en overtrådt skal turneringslederen : 1. sørge for at der spilles en provisorisk kugle (se ovenfor) 2. tilkalde tekniker, som undersøger om fotocellen er korrekt indstillet 3. indhente udtalelse fra eventuelle vidner (de to holdledere toresperqes) 4. følge spilleren gennem en periode for at se hans aflevering 5. afgøre sagen på grundlag af ovenstående.

g)

protest mod en kegleopstilling. Under kampen skal turneringslederen følge retningslinierne i 2.5, herunder sørge for at der om nødvendigt spilles en provisorisk rude (af hensyn til en eventuel protestsag efter kampen).

10

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement