Page 99

Ansøgning om godkendelse af ungdomsrekorder skal ved brug af den særlige blanket, som findes i enhver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, indsendes til Dansk Bowling Forbund, senest 14 dage efter spilledagen. DANSK BOWLING FORBUND'S LANDSPOKAL TURNERING Landspokalturneringen udskrives som en åben turnering for 5 mandshold (3-mandshold for puslinge). 1. Turneringen afvikles som en landsomfattende cup-turnering, der er åben for samtlige klubber, tilsluttet DBwF. 2. Turneringen spilles som en holdturnering efter cup-systemet og omfatter en dame-, herre-, ynglinge-, junior- og puslingerække. Hver klub tilsluttet DBwF kan max. tilmelde eet hold i hver af ovennænvte rækker. 3. Holdene skal være rene klubhold, hver på 5 spillere, puslingerækken dog på 3 spillere, som hver spiller 3 serier AM. 4. Anmeldelse om deltagelse i turneringen indsendesaf klubberne til de respektive unioner. Turneringens indledende runder spilles derefter i 2 sektioner, een øst og een vest for Storebælt. østsektionen tilrettelægges og arrangeresaf KBU og SBU i samarbejde og vest-sektionen af JBU og FBU i samarbejde. 5. Der foretages seeding, således at klubber med divisionshold eller hold i unionernes højest rangerende række, først indtræder i turneringen på et seneretidspunkt. 6. Indenfor hver sektion, mødes holdene 2 og 2, principielt efter almindelig lodtrækning, dog kan de første runder afvikles på lokalt plan. 7. Lodtrækning foretages senest 14 dage før spilletidspunktet og det først udtrukne hold får hjemmebane. 8. Spillerne må ikke deltage på mere end eet klubhold i løbet af en sæson. 9. Det tilbageværende hold i hver sektion i hver række mødes i landsfinalen. 10. Landsfinalen foregår på en af seniorudvalget fastlagt dag og udpeget hal. 11.Tilmeldingsfristen fastsættes af forretningsudvalget og skal være indbetalt til de respektive unioners kassereresamtidig med anmeldelsen.

97

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement