Page 98

REGLEMENT FOR DANSK BOWLING FORBUND'S UNGDOMSREKORDER DBwF's ungdomsrekorder kan kun sættes af en dansk statsborger, der har licens under Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund, eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande. Ungdomsrekorder opdeles i puslingerekorder, juniorrekorder og ynglingerekorder, dog således, at der er særskilte rekorder for piger og drenge i hver af de tre ungdomsklasser. PUSLINGEREKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der inden sæsonstart ikke er fyldt 12 år. JUNIOR REKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 16 år inden sæsonstart. YNGLINGEREKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 20 år inden sæsonstart. Ungdomsrekorder kan kun godkendes, når de er opnået i henholdsvis puslinge-, junior- eller ynglingerækker ved følgende stævner, turneringer og mesterskaber: Unionernes (kredsenes) åbningsstævner, unionernes (kredsenes) mesterskaber, unionernes turneringskampe, DBwF's ungdomsturneringskampe, herunder turneringen for 5-mands hold. Ungdomsrekorder kan ligeledes godkendes, når de er opnået i ungdomsunionskampe, ved DBwF's ungdomsmesterskaber, ved ungdomslandskampe, UNM, UEM og UVM. Såfremt et ungdomslandshold består af spillere fra flere ungdomsaldersgrupper, kan en eventuel rekord kun noteres i den aldersgruppe, hvor den ældste spiller hører hjemme. Ungdomsrekorder kan desuden sættes af en unqdornsspiller ved DM, NM, EM og VM samt ved deltagelse på landshold. Ungdomsrekorderne kan sættes i samme discipliner, som de for Dansk Bowling Forbund's danske rekorder gældende, jfr. § 27 stk. 3 og efter de i § 27 stk. 4, 5, 6 og 7 nævnte betingelser. Ligeledes kari der sættes rekorder i: 5 mands hold, AM, mixed 3 serier/Juniorer og Ynglinge 3 mands hold, AM, mixed 3 serier/Puslinge 2 mands hold, AM, mixed 4 - 6 serier, Puslinge, Juniorer og ynglinge. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny puslingerekord, ny juniorrekord eller ny ynglingerekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling Forbund's rekorddiplom. En godkendt rekord kan evt. annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af rekorden alligevel ikke har været opfyldt. 96

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren