Page 96

dene er de i stk. 1 angivne. Der spilles 4-mandshold, 6 serier EU og 5-mandshold, 3 serier AM. MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR DANSK BOWLING FORBUNDS UNGDOMSMESTERSKABER - INDIVIDUELT OG 2-MANDS HOLD 1. DBwF's ungdomsudvalg skal en gang årligt afholde DBwF's godkendte ungdomsmesterskab : Individuelt puslinge. Piger-drenge og 2-mandshold Individuelt juniorer. Piger-drenge og 2-mandshold Individuelt ynglinge. Piger-drenge og 2-mands hold 2. Tidspunktet for UDM fastsættes af DBwF's ungdomsudvalg. 3. DBwF's ungdomsudvalg vælger den union, der skal varetage gennemførelsen af UDM arrangementerne. 4. Deltagelse i UDM er åben for alle licenserede ungdomsspillere, som er født d. 1.7.-1963 eller derefter. Puslinge: for spillere fØdt d. 1.7.-1971 og herefter. Juniorer: for spillere født d. 1.7.-1967 til 30.6.1971. Ynglinge: for spillere født d. 1.7.1963 til 30.6.1967. 5. Proportionerne for UDM fastsættes af DBwF's ungdomsudvalg. 6. DBwF's ungdomsudvalg udsender senest 6 uger før UDM, meddelelse om mesterskabernes afholdelse, til samtlige klubber under DBwF. Meddelelsen skal indeholde proportionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union, senest 14 dage før mesterskabernes start. Der skal af arrangøren først tages hensyn til tilrejsende klubber. 7. Vinderne modtager DBwF's mesterskabsmedaljer.

94

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement