Page 95

REGLER FOR UNGDOMSARBEJDE I DANSK BOWLING FORBUND 1. Ungdomsbowlere opdeles i 3 grupper, gældende for såvel piger som drenge: PUSLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson hvilken de fylder 12 år. JUNIORER: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson hvilken de fylder 16 år. YNGLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 20 år. Fortolkning af ovenstående: En puslingespiller kan deltage i puslinge-, junior- og ynglingerækkerne. En juniorspiller kan deltage i junior- og ynglingerækkerne. En ynglingespiller kan deltage i ynglinge- og seniorrækkerne. 2. Ved turneringer og stævner bør der arbejdes hen imod at lade de nævnte grupper spille adskilte, samt at have selvstændige pigeog drengerækker. 3. Fra det fyldte 16. år kan en ungdomsspiller deltage i stævner og holdturneringer i ynglingerækkerne eller som senior. En ungdomsspiller, som en gang har været benyttet på et seniorhold, kan ikke, i samme sæson,rykke tilbage til ynglingeholdturneringen. 4. Ungdomsspillere kan stille op til DM, ligesom kvalifikation til opstilling/udtagelse til landskampe, NM, EM og VM kan finde sted. 5. Ved udtagelse til ungdomslandshold til UEM og UNM, fastsættes aldersgrænsen af FIQ og Nordisk Bowling Forbund. Alle ungdomsspillere kan, uanset i hvilke rækker de spiller i, indstilles til ungdomslandshold. 6. I ungdomsmesterskaberne, der afholdes i en juniordrenge-, ynglingedrenge-, juniorpige- og ynglingepigerække, kan ALLE ungdomsbowlere, der ikke er fyldt 20 år inden den pågældende sæsonstart. deltage. 7. Ungdomsspillere klassificeres i A-spiller, B-spiller, C-spiller og D-spiller, udregnet efter gældende snit, i den række de spiller deres serier. 8. Ungdomsunionskampe søgesafviklet een gang pr. sæsonmed deltagelse af både junior- og ynglingehold. Såfremt der ikke kan afvikles ungdomsunionskampe for selvstændige pigehold, skal holdsammensætningen i såvel junior- som ynglingekampe bestå af mindst een pige på hvert hold. Aldersgrænsen for unionshol-

93

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement