Page 93

ændres. Ansøgning herom skal i så tilfælde skriftligt tilstilles turneringskomiteen senest2 uger før kampens afholdelse. Seniorudvalget kan i særlige tilfælde i samråd med de implicerede klubber forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Også her gælder 2 ugersvarsel. 12.1 I tilfælde hvor en kamp flyttes, kan kun de spillere benyttes, som var spilleberettiget den dag, kampen oprindeligt var fastsat til. 13.0 Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af klubben anmeldte hold. Startgebyr for en ikke spillet turneringskamp skal være betalt før næste kamp spilles. 13.1 Til delvis dækning af transport - rejseudgifter for hold i 1. division, yder Dansk Bowling Forbund et tilskud pr. kamp, der spilles i anden zone (henhv. Vest/Øst for Storebælt). 14.0 For at kunne deltage i en turneringskamp, skal en spiller, jfr. §6, være i besiddelse af licens. Licens skal være løst senest 8 dage fØr start i en turneringskamp. 14.1 For at deltage i kampene i divisionsrækkerne, skal spillerne være fyldt 16 år. 15.0 En spiller skal bære den klubdragt, ind. korte eller lange benklæder/nederdele, der gennem unionerne er indregistreret og godkendt, samt respekteret af DBwF. Et klubhold SKalved en turneringskamp være ens påklædt, d.v.s. enten korte eller lange benklæder/nederdele, samt ens bluser/Tshirts. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. 16.0 Det er enhver spiller/holdleder, under kampe og stævner, forbudt at ryge, samt at indtage alkoholiske drikke. 17.0 Det er enhver spiller, samt alle uvedkommende, forbudt, selv at påføre talkum m.m. på titlebsbaneme. jfr. turneringslederhåndbogens § 2.3. 18.0 En spiller må ikke samme dag deltage i mere end een turneringskamp. LØrdag og påfølgende søndag, samt tilsluttende helligdage betragtes som een og samme spilledag. Herfra er dog undtaget divisionerne, serierne og rækkerne, såfremt der spilles to kampe i sammeweekend. 19.0 En spiller, der optræder usportsligt. kan bortvises fra banen. Der henvises iøvrigt til DBwF's love og bestemmelser og turneringslederhåndbogens § 4.0. 20.0 Ved kampene skalovertrædelseslinien ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen med et "F", jfr. turneringslederhåndbogens § 2.1. 91

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement