Page 91

tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden hans deltagelse. 7.0 Mindst 50% af spillerne skal være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan ind træde i spillet i den rude, sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringslederen for kampen. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en sparringspartner, skal "alene-spilleren" følge en medspillers turnus. løvrigt vil det være at betragte som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spiller/ spillere. 7.1. Med undtagelse af 2-mandshold, praktiseres "flyvende udskiftning" i alle holddiscipliner. Udskiftning af en spiller kan dog kun finde sted efter en færdig afsluttet serie. Den udskiftede spiller kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning, efter en færdig afsluttet serie. Kun i tilfælde, hvor en spiller skades, kan udskiftning finde sted før serien er færdigafsluttet. Den udskiftede spiller kan ikke genindtræde i samme kamp. Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Ved udskiftning af skadet spiller, underrettes tillige turneringslederen. Holdet består AL TI D max. af holddisciplinsterrelsen, samt en udskiftninqsspiller. hvorfor samtlige spillere fra kampens start til dens afslutning, er underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. 8.0

I kke-danskeresstart i Danmarksturneringen: 1. Pågældende skal af anden årsag forud have ønsket at tage ophold her i landet og ikke alene for at dyrke speciel idræt. 2. Pågældende skal have fast bopæl i Danmark og have haft det i mindst 6 måneder fØr første start i turneringen. 3. I holdkampe kan der deltage udlændinge, som har fast bopæl her i landet. På det enkelte hold må endvidere kun 50% af deltagerne være udlændinge. 9.0 I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. 9.1 Hvert hold SKAL stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringsplanen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og skal sørgefor listefører for begge klubber. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedier eftertælles, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på slagsedlensscorede kegler. Hvis

89

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement