Page 90

ket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrangementet ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for, at det pågældende resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i dette rekordreglement. 7. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny dansk rekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling Forbund's rekorddiplom. 8. En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

§ 28. TURNERINGSREGLER

FOR OANMARKSTURNERINGEN 1.0 Danmarksturneringen, som omfatter damer og herrer, afgøres ved pointsystem således:Der gives 2 points for hver vunden serie, 1 point for uafgjort serie og O point for tabt serie. 1.1 Det hold der opnår flest points er nr. 1 og de øvrige hold placeressom nr. 2, 3, 4 o.S.V.i forhold til opnåede points. 1.2 I tilfælde af points-lighed ved sæsonafslutningen, er indbyrdes kampe afgØrende for placering (points-keglefald-strikeso.s.v.). 2.0 Vindere af 1. division er Danmarksmestre og modtager Dl F's mesterskabsmedaljer i guld og DBwF's medaljer i guld. Nr. 2 og 3 i 1. division modtager DBwF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og bronce. 3.0 I divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i divisionerne, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorfor næstplacerede hold rykker op. 4.0 Serierne og rækkerne, der administreres af Unionerne, benævnesens i alle Unioner således: øverste unionsrække benævnesserie 1 (Jyllandsserie 1 - Københavnsserie 1 - Sjællandsserie 1l, nærmeste rækker herefter benævnesserie 2 - serie 3 o.s.v., efter sidste serie benævnesrækkerne ved bogstav, A-række, B-række o.s.v. 5.0. Alle divisioner og oprykningsrækker hertil, spiller 2x3mandshold, 4 serier, amerikansk spilleform. De lokale serier spiller efter unionernes egne bestemmelser. 5.1 Spillerne stiller op og spiller holdvis. 6.0 En klub, der deltager i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson, ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kamp. 6.1 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæsonkun deltage på et lavere hold, hvis hans 88

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement