Page 89

§ 27. DANSK

BOWLING FORBUND'S REKORDER 1. Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande. 2. Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i nedennævnte kampe og stævner: DBwF's DM individuelt og 2-mands hold. DBwF's DM for hold (Danmarksturneringen). DBwF's Landspokalturnering. DBwF's Old boys/Old girls-mesterskab DBwF's Ungdomsmesterskaber individuelt og 2-mandsh. Unionskampe. Unionernes og kredsenes mesterskaber, individuelt og 2-mands hold. Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe). Unionernes pokalturnering. Unionernes/ Kredsenesåbningsstævner. Bykampe World Cup zonefinaler og Danmarksfinale. FIQ's "A"-stævner. Internationale mesterskaber, hvori DBwF officielt er repræsenteret (VM, EM, NM, landskampe, World-Cup rn.m.). I nternationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIQ, og hvori DBwF er repræsenteret af udvalgte hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, Landskampe rn.rn.): 3. Rekorder kan kun godkendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Der må kun spilles een serie på samme bane (europæisk spil) leet banepar (amerikansk spil) og der skal ske normalt skift med en anden spiller. 4. I alle konkurrencer med europæisk spil kan underliggende resultater godkendes som rekord. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. 5. Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens højeste resultat godkendes som dansk rekord. Opnår 2 spillere samme rekordresultat samme dag, bliver beggeat anse som rekordholdere. 6. Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, og indsende denne blan87

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement