Page 88

§ 25. ANDRE ARRANGEMENTER

1. Ved andre arrangementer, nationale såvel som internationale, må DBwF's licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at DBwF's amatør- og ordensbestemmelser respekteres, og at deltagelse heri ikke er i strid med DBwF's, unioners eller klubbers interesser. Ved turneringer i Norden stiller de 4 landes spillere op i den klasse de har i deres forbund. Hvis en spiller ikke kan fremvise licenskort. bliver hun/han sat i højeste klasse.

§ 26. DANSK BOWLING FORBUNDS MESTERSKABS-

BESTEMMELSER FOR INDIVIDUEL OG 2 M. HOLD 1. DBwF skal een gang årligt afholde følgende, af Dansk IdrætsForbund godkendte Danmarksmesterskaber (DM): Herrer, individuelt og 2 mands hold, damer, individuelt og 2 mands hold. 2. Tidspunktet for DM fastsættes hver år på DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde. 3. DBwF's repræsentantskab vælger den union, der skal varetage gennemfØrelsen af DM-arrangementerne, blandt de unioner, der udtrykker ønske om at være arrangør. Foreligger der ikke et sådant ønske, udpeger repræsentantskabet en union som arrangør. 4. Deltagelse i konkurrencerne om Danmarksmesterskabet står åben for: Danske statsborgere, der har løst licens under DBwF. Statsløse personer, der i en periode af mindst 5 år har haft varig opholdstilladelse her i landet, for såvidt tilladelse i hvert tilfælde er opnået af Dansk Idræts-Forbund's forretningsudvalg. 5. Propositionerne for DM fastsættes af forbundsbestyrelsen. 6. Den arrangerende union udsender senest 6 uger før DM meddelelse om mesterskabernes afholdelse til samtlige klubber under DBwF. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union senest 14 dage fØr mesterskabernes start. Ved anmeldelsen kan klubberne fremsætte Ønsker om foretrukne starttidspunkter. Der skal af arrangøren fØrst tages hensyn til tilrejsende klubbers ønsker og i den rækkefølge anmeldelserne indløber. 7. Vinderne modtager Dansk Idræts-Forbund's mesterskabsmedaljer. Yderligere uddeles der til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin DBwF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis guld, SØlvog bronce.

86

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement