Page 86

nå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan dog kun gælde i de 3 måneder, karantænen varer. 4. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning til en anden kreds/union, bør der gives dispensation fra stk. 2, dog er spilleren tidligst spilleberettiget 8 dage efter licenskortets modtagelse i kreds/union. 5. Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser licens for spillere, skal stk. 2 stadig respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst. Dog respekteres 8 dagesreglen i stk. 4. 23. OFFICIELLE OG GODKENDTE MESTERSKABER OG KAMPE 1. Officielle arrangementer er følgende: DBwF's DM individuelt og 2-mands hold. DBwF's DM for hold (Danmarksturneringen) DBwF's landspokalturnering DBwF's Did Boys/Old Girls mesterskab DBwF's ungdomsmesterskaber, individuelt og 2-mands hold World Cup Zonefinaler og Danmarksfinale. Internationale mesterskaber, hvori DBwF officielt er repræsenteret (VM, EM, NM, Landskampe, World Cup rn.m.) 2. Følgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: Unionskampe og udtagelse hertil Udtagelse til landshold Unionernes mesterskaber og 2-mands hold Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe) Unionernes/ kredsenesåbningsstævner Unionernes mixed-mesterskaber Bykampe FIQ's "A" stævner.

§

3. Ved officielle arrangementer udpeger DBwF's seniorleder en repræsentant, som er ansvarlig for overholdetsen af F IQ's reglement (kontrol af baner og rekvisitter, udpegning af regnskabsførere etc.l. 4. Ved godkendte kampe m.m. påhviler det arrangørerne med ansvar overfor DBwF's seniorudvalg, at FIQ's regler overholdes. Kuglekontrol vil normalt ikke være påkrævet. 5. Herudover kan DBwF godkende et stævne eller en turnering såfremt der, senest4 uger inden udsendelsenaf invitationer fremsendes en ansøgning om anerkendelse fra en union til DBwF's forretningsudvalg. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 84

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement