Page 79

§ 17B. DANSK BOWLING FORBUND'S

INSTRUKTØR- OG KURSUSKOMITE (lKK) 1. I K K består af følgende: Formand Sekretær 1 kontaktperson fra FBU 1 kontaktperson fra JBU 1 kontaktperson fra KBU 1 kontaktperson fra SBU Diverse lærere 2. Formanden for I KK vælges for 2 år af DBwF's repræsentantskab i de lige år. Sekretær og div. lærere udpeges af formanden for IKK i samråd med DBwF's bestyrelse. Unionernes kontaktpersoner udpeges af unionerne i samråd med formanden for IK K. 3. IKK er ansvarlig for forbundets instruktør- og kursusvirksomhed. § 17C. DANSK BOWLING FORBUND'S

TEKNISKE KOMITE (TEK) 1. TEK består af følgende: Formand Sekretær 1 - 2 medlemmer 2. Formanden for TEK vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab i de ulige år. Sekretær og 1 - 2 medlemmer udpeges af formanden for TEK i samråd med DBwF's bestyrelse. 3. TEK er ansvarlig for besigtigelse og godkendelse af bowlinganlæg. Samtlige bowlinganlæg skal besigtiges og godkendes min. 1 gang pr. år, samt inden hvert internationalt/nationalt arrangement.

77

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement