Page 76

§ 14. DANSK BOWLING FORBUND'S SENIORUDVALG

1. Seniorudvalget består af følgende: Forbundsseniorleder Spilleudvalgsformanden for r ~u Spilleudvalgsformanden for JBU Spilleudvalgsformanden for KBU Spilleudvalgsformanden for SBU Formanden for TUK Sportssekretær 2. Seniorudvalgets ledelse varetages af seniorlederen, der er ansvarlig for DBwF's sportslige seniorarrangementer. Landspokalturneringen for seniorer Afholdelse af alle senior DM·arrangementer Afholdelse af alle internationale seniorarrangementer i Danmark. Seniorudvalgets arbejdsopgaver består iøvrigt bI. a. i: Godkendelse af seniorrekorder Behandling af protester vedr. seniorer Udvælgelse af rejseleder til seniorlandshold Udvælgelse af sportssekretær i samråd med ungdomsudvalget. Foranledige udarbejdelse af landsdækkende styrkeliste pr.l.7. 3. Herudover kan seniorudvalget pålægges specielle senioraktiviteter. 4. Det påhviler seniorudvalget at fremsætte forslag til forbedring af DBwF's sportslige senioraktiviteter. § 15. DANSK BOWLING FORBUND'S UNGDOMSUDVALG

1. Ungdomsudvalget består af følgende: Forbundsungdo msieder Ungdomslederen for FBU Ungdomslederen for JBU Ungdomslederen for KBU Ungdomslederen for SBU Sportssekretær 2. Ungdomsudvalgets ledelse varetagesaf forbundsungdomslederen, der er ansvarlig for DBwF's sportslige ungdomsarrangementer: Landspokalturnering for ungdom Afholdelse af alle ungdoms DM arrangementer Afholdelse af alle internationale ungdomsarrangementer i Danmark 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver består iøvrigt bI. a. i: Godkendelse af ungdomsrekorder Udvælgelse af rejseleder til ungdomshold 74

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement