Page 68

DANSK BOWLING FORBUND'S LOVE Kapitel I § 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Forbundets navn er Dansk Bowling Forbund, DBwF. 2. Forbundets hjemsted er Dansk Idræts-Forbund's

forkortet

til

adresse.

§ 2. FORMAL 1. Dansk Bowling Forbund's formål er at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt i Danmark. 2. at samle landets bowlingorganisationer i Dansk Bowling Forbund for, gennem indførelse af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelse med det internationale forbund's (FIQ) regler, at styrke sporten, 3. at foranledige afholdelse af de af DIF godkendte danmarksmesterskaber, 4. at medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe, 5. at varetage dansk bowling's interesser, såvel nationalt som internationalt. § 3. ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD 1. Dansk Bowling Forbund er en organisation, bestående af danske og/eller herboende amatørbowlere. som gennem respektive klubber og unioner er medlemmer af forbundet. 2. Dansk Bowling Forbund's unioner og disses områder: KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) omfatter kommunerne Brøndbyerne, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, RØdovre, St. Magleby og Tårnby. KBU kan endvidere optage klubber i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup-Måløv, Ledeje-Smørum. Lyngby-Tårbæk, Søllerød og Vallensbæk. Såfremt en kl ub i et af sidstnævnte områder ønsker optagelse i KBU (henhv. SBU), er KBU (henhv. SBU) pligtig at underrette SBU (henhv. KBU), som har ret til at optage forhandling med den pågældende klub om medlemsskabet. SJÆLLANDS BOWLING UNION (SBU) omfatter Øvrige Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. FYNS BOWLING UNION (FBU) omfatter Fyn med omliggende øer. JYDSK BOWLING UNION (JBU) omfatter Jylland.

66

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement