Page 4

Er der noget, som især kendetegner bowlingsporten, er det den store aktivitet der er i vor sport hele året rundt. Må vi derfor Ønske alle, hvad de end beskæftiger sig med, ungdomsbowling, seniorbowling, organisatoriske ting eller haldrift, en god ny sæson. Også i år kan I regne med forbundsfolkenes assistance i den udstrækning I måtte Ønske at trække på denne. DANSK BOWLING FORBUND Frank Rasmussen Formand

DANSK BOWLING FORBUND Stiftet 10. december 1967 Tilsl uttet: Dansk Idræts-Forbund (DIF) Danmarks Olympiske Komite (DOK) Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) Nordisk Bowling Forbund (NB)

Kontor:

Idrættens Hus, 2600 Glostrup Tlf. 02 - 45 55 55 - lok. 333 Giro 3 24 6812 Telex 33 111 idraet dk

Kontortid:

Mandag. . . Tirsd.-fred.

2

kl. 19.00 - 21.00 kl. 09.30 - 12.30

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement