Page 3

VELKOMMEN TI L SÆSON 1983/84 På meget væsentlige, såvel sportslige som organisatoriske, områder, vil den kommende bowlingsæson byde på nyskabelser. De har for de flestes vedkommende, deres rod i repræsentantskabsmødet i vort forbund i maj måned, hvor beslutningerne blev taget. Men det sker jo efter mange og lange diskussioner i unionerne. rI Først og fremmest er spillestilen ;\ i danmarksturneringen ændret, fra .. •j Europæisk til Amerikansk. I flere år har der været om denne ændring, mest begrundet med, at vi og vore venner i Sverige, er de eneste i Verden, som spiller Europæisk. Nu skal det altså være, og med 2x3 mands hold, 4 serier, som den specifikke disciplin. Dernæst er der sket en markant ændring i vor bladstruktur. I erkendelse af, at det ikke mere er muligt at dække et bredt medlemsbehov med et landsdækkende blad, er det besluttet at opdele dette i 3. Et for henholdsvis øst- og Vestdanmark - som hovedsagelig skal beskæftige sig med det lokale stof, og et landslederblad, som udgives fra forbundshold og som primært vil beskæftige sig med organisatoriske emner. Alt dette ser spændende ud, og vi må så håbe, at vi i lang tid kan få tiltrængt ro på bladfronten. Dansk Bowling Forbund går i den nye sæsonind i video-produktion. Det tørste projekt financierer vi selv, muligvis dog med sponsorstøtte, hvis denne kan opnås. Men fremover vil vi i et vist omfang, supplerende kunne trække på Dansk Idræts-Forbunds Videoselskab. Det ene af vore første produktioner skal indgå som et led i hallernes PR-fremstØd til efteråret, og vi får derudover ved samme lejlighed, fremstillet et bånd, som mest vil henvende sig til etablerede spillere. En spændende begyndelse, som skal være med til at stimulere og øge interessen for bowlingsporten, og give os den fornødne rutine med henblik på evt. kommende produktioner. Men ellers er sæsonensaltoverskyggende sportslige begivenhed, verdensmesterskaberne i oktober i Venezuela, hvor vi har 8 spillere med. Vi er naturligvis i fuld gang med forberedelserne her i skrivende stund, juli 1983, og det ville jo være dejligt, hvis vore spillere kan hamle op med verdenstoppen, og endnu en gang vende hjem med øget sportsligt udbytte.

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement