Page 146

INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bowling Forbund - kontor Dansk Bowling Forbund - bestyrelse, udvalg, komiteer Bowlingblade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danske Bowlinqhaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Københavns Bowling Union - bestyrelse, kredse, klubber Jydsk Bowling Union - forretningsudvalg, kredse, klubber Sjællands Bowling Union - bestyrelse, klubber Fyns Bowling Union - bestyrelse, klubber. Dansk Idræts-Forbund. . . . Internationale organisationer . Danmarksturneringen . . . . . Arrangementer 1983/84 . . . . Dansk Bowling Forbund's love Dansk Bowling Forbund's bestemmelser: Reglement for Amatør- og Ordensudvalg Amatør- og ordensbestemmelser . . . . . Reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten Reglement for klubskifte . . . . . . . . . . . . . Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Internationale turneringer. . . . . . . . . . . . Andre arrangementer Mesterskabsbestemmelser, indv. og 2 m. hold. Rekorder . . . . . . . . . . . . . . . Turneringsregler for Danmarksturneringen . . Op- og nedrykningsregler for Danmarksturneringen Regler for ungdomsarbejdet . . . . . . . Mesterskabsbestemmelserfor ungdom. Ungdomsfonden . . . . . . . . . Reglement for ungdomsrekorder andspokalturneringen ..... Baner, kegler, kugler. . . . . . . . . Klasseinddel ing . . . . . . . . . . . . Dansk Bowling Forbund's hæderstegn. Arets bowlere og -ledere. . . . . . . . . Landskampe - internationale arrangementer Danske World-Cup deltagere . Danske mestre Landspokalturneringen Retningslinier for protestsager Telefon/adressetavle . . . . . .

144

2 3 8 10 12 20 28 30 32 33 34 62 66 79 80 82 83 84 85 86 86 87 . 88 92 93 94 95 . 96 97 101 103 104 109 111 119 120 132 137 140

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement