Page 138

SPONSORKONTRAKT wdrfr~ REKLAMERING PA SPILLEOIlAGTER FOR 80WlINGSPILlERE UNDER DANS~ BOWLING FORBUND mellem

..

Firma:

._._._ .._ .._ .._._._ .._._ .._ ..__ ._,._ .._ .._._. __

·ltJb:__

ET PAR HOVEDREGLER VEDR. INDGÅELSE AF SPONSORKONTRAKT Reklameaftalen skal være tidsbestemt. Reklameaftalen træffes alene på klubbasis. Det beløb klubben modtager ved reklameaftalen, må kun anvendes til fremme af klubbens arbejde, og må under ingen omstændigheder udbetales til spillere og/ eller ledere. Spilledragter med reklame må ikke benyttes ved eller i forbindelse med arrangementer, hvor særlige reklameinteresser allerede er involveret, medmindre særlig tilladelse opnås hos arrangørerne. Fornyes kontrakten ikke ved udløb, er klubben pligtig til at fjerne reklamen på spilledragterne. Fornyelse af kontrakten skal godkendes af DBwF.

Læs altid Dansk Bowling Forbund's reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten. § 21. BEMÆ R K: Den af DBwF's udarbejdede kontrakt, som kan rekvireres ved henvendelse til forbundskontoret, skal altid anvendes. 136

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement