Page 107

1979 Midte Larsen Walter Lauridsen Maulice Glazer 1981 John Højager William Raben Mogens Hansen

Kasserer i DBwF siden 1974 Spilleudvalgsformand i JBU i flere år. Tidligere præsident i F IQ. I mange år medlem af FU og sekretær for Dansk Bowling Forbund. En af dansk bowling's virkelige pionerer og mangeårigt medlem af A-O udvalget. Leder i mange år i dansk bowling, formand for TUK ligeledes i mange år.

1982

Gosta ZellE!n Mogens Hald Petersen

1983 Helge Andersen Ib Hansen

Redaktør af det svenske bowlingblad. Gennem mange år en betydelig hjælp for dansk bowling. Medlem af bestyrelsen gennem mange år som SBU-unionsformand.

Medstifter af Fyns Bowling Union og i mange år ungdomsleder i unionen. Medstifter af Fyns Bowling Union og i mange år spilleudvalgsformand i unionen.

DANSK BOWLING FORBUNDS HÆDERSTEGN SØLV MED EMALJE Hæderstegnet, "SØlv Med Emalje" blev indstiftet i anledning af Dansk Bowling Forbunds 15 års stiftelsesdag. Den uddeles efter forbundsbestyrelsens vedtagelse personer, som i en årrække har ydet en indsats i forbundet for bowlingsporten på landsplan. 1983 Nål nr. 1 Midte Larsen

Nål nr. 2 John Jørgensen

Dansk Bowling Forbunds kasserer i perioden 1974-1983. Har ydet en strålende indsats og et omhyggelogt arbejde i forbindelse med forbundets økonomi. Tidligere og mangeårig redaktør af forbundets medlemsblad. Siden 1978 pressesekretær med mange aktiviteter til følge. 105

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement