Page 103

BANER

KEGLER

KUGLER

BANENS SAMLEDE LÆNGDE fra overtrædelseslinien til bagkant skal være 19,15 m, og til centrum af 1-keglen skal den være 18,30 m BANEN skal have en BREDDE af 104,14 cm. GRØFTERNE skal have en BREDDE af 22,95 cm. TILLØBSBANEN

skal have en LÆNGDE af min. 4,57 m.

KEGLEMÆRKERNE skal have en INDBYRDES centrum til centrum på 30,48 cm.

AFSTAND

fra

KEGLERNE må ikke VEJE mindre end 1,419 kg eller mere end 1,616 kg. Højden skal være 38,10 vm og keglens bundflade skal have en diameter på 5,72 cm. BOWLINGKUGLEN må ikke have en større omkreds end 68,58 cm og den må ikke veje mere end 7,257 kg og ikke mindre end 4,300 kg. Vægtforskellen mellem den kuglehalvdel, som indeholder fingerhullerne og den massive halvdel må ikke være mere end 85,05 g. lØvrigt skal bowlingkugler være således konstrueret og boret, at mindst 6 sider er i korrekt ligevægt.

KUGLEVÆGTE Forskellen mellem Ibs (pounds] - kilo

10 Ibs

ca 4,53 kg

11 Ibs 12 Ibs

ca 4,98 kg

13 Ibs 14 Ibs 15 Ibs 16 Ibs

ca 5,89 kg ca 6,35 kg

ca 5,44 kg

= =

ca 6,80 kg ca 7,25 kg

101

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement