Page 7

JETTE HANSEN's FINALE SOM DET JO ER BEKENDT~ AFVIKLES DER NOK MESTERSKABER I HOLD-DISCIPLINER~ MEN HVER ENKELT SPILLERS RESULTATER TÆLLER TILLIGE INDIVIDUELT~ IDET DE 16 BEDSTE GAR VIDERE TIL EN SAKALDT MATCH-PLAY FINALE. på spindesiden og Birgitte

var to danske

klar til finale, nemlig Jette Hansen

Lund. Der spilles

for en vunden Jette vandt

alle mod alle am, med 10 bonus point

serie.

sine kampe mod Frankrigs

Hanni Hoplitschek, Lemin, Sveriges

Sveriges

Yvonne

Anette

Berndt

Lins, mod en sparring,

Gregori,

Vest Tysklands

Hagre, Vest Tysklands

(tidl. Nilsson),

på grund af sygdom. Endvidere

sine kampe mod Anja Bisschops,

Holland,

Brigitte

Vest Tysklands

som blev indsat efter at Belgiens

neers måtte udgå af finalen laIt 85 bonus point,

Liliane

Jacqueline

Gisela

Nora Havevandt Jette

Coudere,

Belgien.

idet alle fik 5 point ved mØdet med sparring

partneren. Omvendt

tabte Jette sine kampe mod den engelske,

enske og Østrigske allersidste

modstander,

samt til Sveriges

kamp mødte Jette Birgitte

kamp blev skæbnesvanger. holdsvist

tamt opgør.

nus point

skulle betyde

Birgitte

hollandske,

itali-

Inger Levhorn.

I den

Lund. Det var lige før denne

vandt kampen

182 mod 169 i et for-

Der var en vis frygt for at de mistede farvel til en plads mellem

10 bo-

de fire sidste.

DOG SKULLE DET VISE SIG AT FRYGTEN VAR UBEGRUNDET. DER VAR 5 KEGLER NED TIL SVERIGES INGER LEVHORN pA 5. PLADSEN~ SALEDES AT DE FIRE SOM SKULLE VIDERE VAR: YVONNE BERNDT HANNI HOPLITSCHEK ANETTE HAGRE JETTE HANSEN Forinden

havde Birgitte

len. Også Birgitte

SVERIGE V.TYSKLAND SVERIGE DANMARK

2.866 2.883 2.876 2.800

Lund tilsvarende

opnåede

mØdt

+ 115 BONUS POINT + 90 + 85 + 85 15 modstandere

i fina-

85 bonus point, men med en ren score på

2.731 som rakte til en slut placering

som nr. 8

Ved halvtid,

var Jette på en 10.plads,

efter de fØrste

terfulgt

af Birgitte

i sidste

"halvleg",

8.serier

på ll.pladsen.

Begge

sluttede

ef-

de således bedre

- og som nævnt Jette endda blandt de sidste

fire

som nu skulle dyste om EM-medaljerne.

EN SPÆNDENDE SLUTFINALE~

HVOR DET VAR "MISSER" OG "HULLER" SOM VAR

DE AFGØRENDE FAKTORER FOR HVOR EM-GULDET SKULLE PLACERES. DEN SAKALDTE TRIN-FINALE

SPILLES SALEDES AT NUMMER FIREM0DER

NUMMER

Profile for Bowleren

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Profile for bowleren
Advertisement