Page 13

DANSK BOWLING FORBUND

• udklip fra Idrætsliv 9/81

Debat

Advarsel

TIL SLUT

FØR VI SER OS OM ER DET

J U L IGEN I ÅR VIL VI LADE ET JULEMÆRKE UDKOMME. DET SKER CA. D. 16. NOVEMBER, OG NÆRMERE INFORMATION VIL TILGÅ KLUBBERNE DIREKTE. DET SELVFØLGELIGE OVERSKUD VIL GÅ TIL UNGDOMSBOWLINGEN.

DBwF HAR PR. 1/8 ANTAGET EN ~ DAGS KONTORDAME PÅ FORBUNDETS KONTOR I IDRÆTTENS HUS, HUN HEDDER ANITA OG KONTORTIDEN ER MANDAG TIL FREDAG MELL. KL. 9.30 OG 12.30. (02-45 55 55 LOK. 333 )

OSB har gjort det igen. Atter er det lykkedes at gøre vilkårene for den rejsende idrætsungdom dårligere. For nogle år siden afskaffedes idrætsrabatten. Et gevaldigt slag især for de idrætsgrene, der har deres udøvere så spredt, at der konstant skal rejses langt. For visse gruppers vedkommende var det næsten en fordobling af rejseudgifterne. Med denne manøvre lykkedes det OSB at skubbe mange sportsgrupper over til de private vognmænd. Det betalte sig bedre for idrætsudøverne - men betaler det sig bedre udfra et samfundsøkonomisk synspunkt? Og nu er OSB gået til sagen igen. Når man ikke kan få tilstrækkelig med bevillinger til at drive togdriften, som man ønsker, skal grupperne nu k anøfles. På billetterne hæftes en uskyldig hvid seddel, hvor der gøres opmærksom på, at billetten skal anvendes til det tog, hvortil den er bestilt. Ja selvfølgelig skal den det, må enhver fornuftig gruppeleder sige. Men pas på. For hvis det arrangement, som I er med i, af en eller anden grund bliver forsinket - eller en af Jeres forbindelser bliver forsin ket - så er det slut med gruppebilletten. Kommer I forsent til toget, og sætter jer op i det næste, skal l betale fuld enkeltbilletpris for hver eneste billet plus et bodslignende beløb fordi man rejser uden gyldig rejsehjemmel. Hvorvidt l kan få gruppebilletten refunderet, kan [ jo så håbe på. Men skal [ betale fuld enkelt billetpris for gruppen, vil det formentlig aldrig kunne betale sig at tage OSB. [ så fald vil selv den dyreste private vognmand kunne konkurrere. Og hos ham vil skal man ikke stå op i toget, ikke møde togkontrollører , som udsætter jeres ledere for grove beskyldninger om forsøg på svindel, ikke udsættes for risiko for økonomisk fallit for foreningen, hvis man kommer ud for et forsinket arrangement eller en misforståelse mellem Jer og rejsebureauet. Søren I. N issen nst.f'md, Dansk Cricket-Forbund

Profile for Bowleren

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Profile for bowleren
Advertisement