{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

DANSK BOWLING FORBUND

TUBORG FONDEN HAR TILDELT DANSK BOWLING TIL BRUG FOR UNGDOMSARBEJDET.

FORBUND

KR.

3.000,-

VI ØNSKER HELD OG LYKKE TIL VORE WORLD CUP DELTAGERE: ANNE RATH, SUNDBY, OG r1ICHAEL KLOSTER, SISU, DER D. 25. OKTOBER REJSER TIL NEW YORK. RALF DONDE SKAL MED SOM REJSELEDER. 42 NATIONER DELTAGER I ÅR FOR HERRERNES VEDKOMMENDE OG ANTALLET ER 35 PÅ SPINDESIDEN. IKK FORMANDEN MÅNED D.Å. INDIVIDUEL U-TRÆF

2

LEO KLITTE

EUROPA-CUP FINDER

I

SKAL PÅ STUDIEREJSE

1983

STED I VIBORG

AFHOLDES

TIL U.S.A.

I OKTOBER

I DANMARK.

DAGENE D.

5-6

DECEMBER.

l.

OG 2. RUNDE AF DEN LANDSDÆKKENDE YNGLINGETURNERING SPILLES I WEEK-ENDEN 24-25 OKTOBER I RØDOVRE BOWLINGHAL. ( LØRDAG KL. 17.30 OG SØNDAG KL. 13.30 ).

3.

OG

4.

RUNDE ER FASTLAGT

TIL D.

19-20

DECEMBER.

PÅ ET HOVEDBESTYRELSESMØDE I ODENSE, HAR MAN DRØFTET ALLE ANLIGGENDER SOM VEDRØRER DBwF I MERE ELLER MINDRE OMFANG. BL.A. BLEV DER FORELAGT ET FORSLAG TIL STRUKTURÆNDRING, HVILKET BL.A. INDEBÆRER EN REDUCERING AF ANTALLET AF REPRÆSENTANTER TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDER, FORRETNINGSUDVALGSMØDER, BESTYRELSEN M.M. MATERIALE HEROM ER UDSENDT TIL SAMTLIGE UNIONER, DIVERSE UDVALG OG KOMITEER. I NÆR FREMTID UDSENDER DIF SKEMAER TIL KLUBBERNE VEDRØRENDE REGISTRERING AF MEDLEMSANTAL. SKEMAET SKAL UDFYLDES MED OPLYSNINGER OM SÅVEL ALLE AKTIVE MEDLEf1MER MED OG UDEN LI CENS, DA D IF YDER TI LSKUD TIL DISSE. VI BEDER DERFOR ALLE KLUBBER RETURNERE SKEMAET INDEN TIDSFRISTENS UDLØB - ELLERS VIL DET BETYDE EN REDUCERING AF FORBUNDETS INDTÆGTER.

Profile for Bowleren

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Profile for bowleren
Advertisement