Page 10

AF DE DELTAGENDE 17. NATIONER PLACEREDE DANMARK SIG pA EN MEGET FIN DELT 4.PLADS SAMMEN MED SVERIGE OG HOLLAND~ UDREGNET EFTER ET POINT SYSTEM~ HVOR EN GULDMEDALJE GIVER 3 POINT~ SØLV GIVER 2 OG BRONCE l POINT. VESTTYSKLAND SLUTTEDEPA I.PLADSEN MED 11 POINT~ DEREFTER FRANKRIG MED 9 POINT~ BELGIEN MED 8 POINT~ OG SOM NÆVNT~ SVERIGE~ HOLLAND OG DANMARK~ HVER MED 7 POINT. DET ER IØVRIGT NOK FØRSTE

GANG AT MEDALJE

STOR BREDDE

VAR. DER VAR INTET LAND DER TOTALT DO-

MINEREDE MINDST

SOM TILFÆLDET

MESTERSKABERNE,

F.EKS. EN NATION

DE EN DEL. IKKE MINDRE

FORDELINGEN

FIK EN sA

SOM DET SA OFTE HAR VÆRET TILFÆLDET, SOM SVERIGE,

SOM FORØVRIGT

END 9. NATIONER

IKKE

VEL NOK SKUFFE-

FIK DENNE GANG ANDEL

I MEDAL-

JERNE.

DETTE EUROPAMESTERSKAB DET MESTERSKAB FRA EN VURDERING

HVOR DANMARK AF ANTALLET

HAR KLARET SIG BEDST. AF HJEMBRAGTE

OVER EN BRED FRONT~ MED DE DANSKE OG GODT EN MEGET STOR BREDDE INDLEDNINGSVIS

SOM DET 6. I RÆKKEN~

ER UDEN NOGEN DISKUSSION~

MEDALJER~

RESULTATER

MEN BETRAGTET

SOM HELHED. DER VAR KORT

HOS BEGGE DE DANSKE

BLEV NÆVNT~ VAR DE DANSKE

IKKE ALENE SET UD

LANDSHOLD.

FARVER SIMPELTHEN

AT DOMINERE

E U R O P A

M

E S

T

E

R

S

K A B

E

R N

E

1 981 * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

* *

SOM DET MED TIL

Profile for Bowleren

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Profile for bowleren
Advertisement