Page 4

Holdene KBU - DAMER

KBU - HERRER

Hanne Andersen Birgitte Lund Suzann Møller Ulla Rydendahl Britta Hjorth Edy Steffensen Anne Rath Lillian Christiansen Inge Holm

Erik Nielsen Flemming Damstoft Georg Jensen John Thomassen Poul Juhl Jens Chr. Jørgensen Tom Andersen I b Andersen Bo Carlsen

Holdleder: Jonna Oder

Holdleder: Anker Haldbæk

JBU - DAMER

Jonna Toksig KLone Klitgård ~Bente Andreasen «;..NIargitNielsen t'tvlariann Jensen 'K Henny Larsen 'l< Birthe Martens Erna Jensen Bente Jensen

X

Holdleder: Henning Andersen

JBU - HERRER

« Ole Skals

Peter Jørgensen «Poul Erik Larsen )<Hans Jørgen Riise <Mogens Dam Leif EIgård lSFrank Knutsson Torben Hansen

'I<

~Anders

Larsen

Holdleder: Knud Theis

Profile for Bowleren

Unions Pokal-Turneringen - 1978  

Udgiver: SBU

Unions Pokal-Turneringen - 1978  

Udgiver: SBU

Profile for bowleren
Advertisement