Page 3

RØDOVRE BOWLINGHAL - fredag den 25. og lørdag den 26. april FREDAG Klo 10.00 Carl Wilat Helge Nevers Kaj J. Sørensen Peter østergaard Knud E. Sørensen Mogens B. Nielsen Poul Kamph John Stiberg Helge A. Larsen Jan Donde Søren Jensen Arne Jensen Jan Larsen Kaj Skarving Mogens Lund Knud Schokelmann Leif Andersen Henning Johansen Helge Hansen Age Gram Mogens Andersen Herbert Sørensen N iels Rasmussen Svend Kloster

Crazy Tel-Star Tel-Star Spare Time Dace Thor Thor Flintstone Sisu Sisu Sisu Sisu Sisu Sisu Joker BBK Hellerup GBK GBK GBK VBI68 VSK Center Sisu

Kurt Kristensen Poul N. Hansen Kurt Andersen Erik G. Jensen Leif Jansmark Remy Eriksen Jens Nielsen Erik Kruse Vagn Møller Jørgen Skriver Per Sønberg Georg Jensen Kenneth Christensen John Larsen Finn Nielsen Knud Christensen Therkild Jørgensen Bent Mundt Anders Christensen Per Nielsen Anders Borup Holger Dreyer Bjarne Mortensen Michael Kloster

Spare Time Tel-Star Tel-Star Spare Time Dace Flintstone Valby Flintstone Sisu Sisu Sisu Sisu Sisu Sisu BBK BBK Hellerup GBK GBK VSK VBI68 VSK Center Sisu

FREDAG Klo 12.30 Hans Fauerholt Henning Petersen Kåre Kærager Carlo Lindstrøm Ole Nissen Mogens Gellner Kurt Nielsen Lars Kjølhede Arne Knudsen Anders Larsen Poul Erik Petersen Jørgen Tybring Jesper Mikkelsen

BBK BBK BBK Hellerup Hellerup Trotterne Trotterne B64 Stjernen 72 FBK 70 Rossini Rossini Rossini

Mogens Jensen Bent Fauerskov Bent Schmith Erik Nielsen Jørgen Jørgensen Preben Olsen Jan Christiansen Jan Skeldmose Per Breusch Jens Bengtson Hans Topperup Poul Juhl Peter Kaspersen

BBK BBK BBK Hellerup Phillips Trotterne Trotterne B64 FBK 70 FBK 70 Rossini Rossini Rossini

FREDAG Klo 15.00 Erik Raun Ole G. Mortensen Ole Sonberg Bruno Jensen Kurt Oberbossel Ib Larsen Svend Lind Ole Jensen

KBK 1940 KBK 1940 KBK 1940 Sporvejene Mascat Mascot Jumbo Joker

Per Nybro Leif Nissen John Thomassen Kurt Clausen Jan Holst Finn Breusch Ejner Wendorf Frank Petersen

KBK 1940 KBK 1940 Center BBK Mascat Mascot Jumbo Joker

»

» » »

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

De med» mærkede spillere danner 2 mands hold. 3

Profile for Bowleren

Starliste DM - (1975)  

Starliste DM - (1975)  

Profile for bowleren
Advertisement