Page 9

PRAKTISKE OPLYSNINGER Resultatformidlingen under unionskampene vil ligne den resultatformidling,

som kendes fra andre tilsvarende arrange-

menter. Umiddelbart efter hver serier vi! det UOFF ICIE LLE resultat blive ophængt på tavlen til venstre i bowlinghallen. Når slagsedlerneer fintalt, vil de OFFICIELLE resultat blive hængt op. I år vil serieresultaterne blive forsynet med GENNEMSNIT - en lille ny ting, som vi mener gør vurderingen af resultaterne nemmere. Lørdag aften vil lister for dagens 5-mands hold kampe blive tilgængelige, og SA SNART SOM MU LIGT efter afslutningen søndag, vil den endelige resultatliste kunne fås. Det er ikke lykkedes i fuld udstrækning af skaffe kvalificerede afskrivere. Vi appelerer til, at spillerne selv klarer afskrivningen i det nødvendige omfang.

Frederikssund Bowlinghal er en 8 baners Brunswick hal, som i 10 år har været rammen om den sjællandske bowlingaktivitet.

Bowlinghallen rummer foruden banerne,

restaurant, bar, selskabslokale, billard m. m., og blev den 15. oktober i år forpagtet af bowlerne omkring hallen. Rødovre Bowlinghal er en 26 baners AMF har og har også i en halv snesår været centrum for mange, mange aktiviteter. Bowlinghallen udmærker sig især ved de fortrinelige klublokaler, som stillestil rådighed for klubbernes arrangementer. Også bowlinghallen i Rødovre Centrum drives af bowlerne selv, som er sammensluttet i den såkaldte RØDOVRE ALLIANCE. 9

Profile for Bowleren

Unions Pokal-Turneringen - 1974  

Udgiver: SBU

Unions Pokal-Turneringen - 1974  

Udgiver: SBU

Profile for bowleren
Advertisement