Page 4

H E L S I N G F O R S

---------------------

Helsingfors

Bowling:f'orb\.uid r. f.

Damer

Herrer l

Herrer 2

Liisa Ahokas

Erkki Hautala

Lennart Hallberg

Lea Hilolwski

Leo Hilokoski

Pentti Heinonen

Tuula Kaartinen

Kalevi Ihalainen

Risto TynniUi

Eija Krogerus.

Timo Ojanen

Ailo Uotila

Raija Lindgren

Seppo Jonasson

Bino Ikonen

holdleder:

Kauko Tiainen

rejseleder:

Erik Saxberg dansk vært: Poul Abrahamsen

o S L O Oslo Bowlingkrets Droner

Herrer l

Herrer 2

Per Kittelsen

Svein Laregg

Bjørn Berg

Geir Berntsen

Liv Aukner

Tom Christensen

Nils Wold

Laila Elde

Vidar Hjortmo

Gulbrand

Kjersti Ragnhild

Strøm Bjørklund

l.

holdleder

damer: Odd Pettersen

holdleder

herrer Erik Juell

rejseleder:

Gagnum

Arne Hansen dansk vært: John Skou Larsen

-----------------------------------------------------

;

Profile for Bowleren

Nordisk Hovedstadsmatch - 1972  

Udgiver: KBU

Nordisk Hovedstadsmatch - 1972  

Udgiver: KBU

Profile for bowleren
Advertisement