Page 9

DANSK IDRÆTS-FORBUND

SEKRETARIAT Vester Voldgade 11 - 1552 KØbenhavn V (01 28) BY 8702 GENERALSEKRETÆR

Emanuel Rose Priv.: (011 3541

KONTORCHEF:

Leif Nielsen (01) 87 1522

47

FORRETNINGSUDVALG FORMAND

NÆSTFORMAND

Kurt MØller Pilestræde 43,1112 (01) 11 44 41

KØbenhavn K

Mogens Bredfeldt Amaliegade 45, 1256 KØbenhavn K (01) 141350 Aage Feldt Adalsvej 31, 2720 Vantøse (01) 71 91 15 A. Fredslund Pedersen Grundtvigsvej 8A, 1864 København V (01 36) GO 90 50 Vilh. Skousen Sdr. Boulevard 129. 1720 KØbenhavn V (01 38) EV 7325 Thormod Thomsen Virumvej 68B, 2830 Virum (01) 851166

7

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement