Page 82

INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bowling Forbunds kontor ..... Dansk Bowling Forbunds ledelse og udvalg Danske Bowlingblade .. Dansk Idræts-Forbund . . . . . . . . . Dansk Kegle- og Bowlingunion ... Danske Bowlinghaller ... . . . . . . Københavns Bowling Union', ledelse Københavns Bowling Union's klubber Sjællands Bowling Union's ledelse .. Sjællands Bowling Unions klubber Jydsk Bowling Union: k~!d~l~~f:~rdval~ . : : : : : : Klubber . Fyns Bowling Union's ledelse og klubber Internationale organisationer . Dansk Bowling Forbunds love . Dansk Bowling Forbunds bestemmelser: Reglement for amatør- og ordensudvalget, VoTdgiftsregler . Amatør- og ordensbestemmelser . Reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten , . . . . . . . . . . . . Reglement for klubskifte . Godkendte kampe ..... Internationale turneringer . Andre arrangementer ... Mesterskabsbestemmelser . Rekordreglement ..... Turneringsregler . . . . . . . . . . . . . . . Principielle regler vedr. ungdomsarbejdet Ungdomsfonden (fundats) ..... Udtagelse af repræsentative hold Cupturneringen (landsturnering) Danske rekorder . Landskampe - resultater .. Nordiske Mesterskaber 1970 Europa Mesterskaber 1969 Verdens Mesterskaber 1967 Danske Mesterskaber ... Kugler, baner, kegler - mål ~ægt'; m. m. Klassificeringscifre ..... Arrangementsoversigt Telefontavler

2 3 6 7

8

9 10 11

15 16 17

18 20 23 24 25 36 37 38 39 39 40 41 41 42 43

46 47

48 49 52 56 58 59 60

62 73 74

75 76

Redaktionen Ønsker at sige tak til alle, som beredvilligt har stillet sig til rådighed med oplysninger m. m. i forbindelse med tilrette· læggelsen af Bowling-Vejviseren, samt til annonceterne for vel· 80~ villig interesse for sagen. ~

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement