Page 71

BOWLEREN

Fra 1. januar 1972 vil alle medlemmer Bowling

Forbund

i Dansk

modtage bowlingsportens

landsblad. som kommer til at hedde: Bowleren. Bladet skal udkomme

hver 14. dag i sæsonen,

og udgivelsen betyder samtidig, at de to hidtidige blade, Bowling-Journalen

og Bowleren vil gå

ind. Redaktionsadressen

vil blive:

BOWLEREN John Jørgensen Frydensbergvej 8, 3660 Stenløse Tlf. (03) 17 1033 (dag) og (03) 31 24 72 (aften)

Alle meddelelser, resultater og referater skal være redaktionen i hænde senest onsdagen før udgivelsesdagen, som bliver meddelt i bladet. I landets haller vil blive etableret "bladkontakter" hvis navne og adresser senere vil bi ive meddelt. 69

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement