Page 69

DBF.UNGDOMSMESTRE.DRENGE

1969

1. Jørgen Skriver 2. Henning Petersen 3. Søren Worsaa

Sisu SBK Stenhuset

1192 1145 1116

2197 2155 2134

JUNIORDRENGE 1970

1. Anders Larsen 2. Flemming Damstoft 3. Jan Donde

Strike SBK Hook

1971

1. Finn Poulsen 2. Per Sønberg 3. Arne Jensen

Stjernen Sisu Sisu

67

2123 2091 2073

YNGLINGEDRENGE 1970

1. John Hansen 2. Henning Petersen 3. Søren Jensen

Viking SBK Sisu

1971

1.'Henning Petersen 2. Børge Ludvig 3. Kaj Olsen

SBK Stjernen Cimbrer

2252 2238 2187 67

2287 2279 2193

2 MANDS HOLD· 1969

1. Søren Worsaa Kaj OLsen

Stenhuset Cimbrer

2197

1970

JUNIOR: 1. Anders Larsen Carsten Andersen

Strike LR64

2146

YNGLINGE: 1. John Hansen Torben Madsen

Viking BC69

2097

1.Lars Kinnerup Finn Poulsen

Cimbrer Stjernen

2. Arne Jensen Per Sønberg

Sisu Sisu

1971

3. Ole Skals Rene Jensen

Twenty Five Stjernen 67

1935

1971:

67

2015

67

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement