Page 53

YNGLINGE Individuelt,

europæisk

2 SERIER 3 SERIER 4 SERIER 5 SERIER 6SERIER 7 SERIER 8 SERIER 2 mands hold,

Henning Petersen Carsten Andersen Jørgen Daugård Jørgen Skriver Per Carlsen Kurt Bergmann Kurt Bergmann

443 695 843 1022 1211 1382 1559

europæisk

--------------4 SE R I E R

Per Carlsen Flemming Damstoft Per Carlsen Flemming Damstoft

6 SERIER 4 mands hold,

1453 2299

europæisk

--------------4 SERIER

Pou I E ri k Petersen Jørgen Daugård Poul Vestergård Erik N. Svensson

3136

6SERIER

Flemming Damstoft Per Carlsen Henning Petersen Maj· Britt Johnsen

4312

8 mands hold,

europæisk

---------------

4SERIER

Henning Petersen Flemming Damstoft Anders Larsen Jan Donde Kaj Olsen Per Carlsen Kaj Hansen Ole B. Nielsen

5582

6 SERIER

Samme som 4 serier

8487

8 SERIER

Henning Petersen Flemming Damstoft Bo Carlsen SØren Jensen P. Veste rgå rd Alland Rasmussen Kurt Bergmann John Hansen

11450

51

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement