Page 51

DBF's CUPTURNERING.

Cupturneringen udskrives som en åben turnering for s-mandshold. 1. Turneringen afvikles som en landsomfattende cup-turnering, der er åben for samtlige klubber, tilsluttet DBF. 2. Turneringen spilles som en holdturnering efter cup-systemet, og omfatter en dame- og herrerække, med åben tilmelding. 3. Holdene skal være rene klubhold, hver på 5 spillere, som i hver kamp spiller 3 serier AM. Spilleren må ikke senere deltage på andre hold. 4. Anmeldelse om deltagelse i turneringen indsendes af klubberne til de respektive unioner senest d. 1. september, og turneringens indledende runder spilles derefter i 2 sektioner, een øst og een vest for Storebælt. Øst-sektionen tilrettelægges og arrangeres af KBU og SBU i samarbejde og vestsektionen af JBU og FBU i samarbejde. 5. Indenfor hver sektion mødes holdene to og to principielt efter almindelig lodtrækning. 6. De tilbageværende to hold i hver sektion såvel damer som herrer, mødes i landsfinalen. Samtlige kampe i hver sektion skal være spillet inden 1. april. 7. Landsfinalen foregår på en af DBF's repræsentantskab fastlagt dag, i en af hovedbestyrelsen udpeget hal. De fire hold i hver række rnødes to og to efter officiel lodtrækning, og derefter mødes de to tabende hold i en kamp om 3. og 4 pladsen og de to vindende hold i en kamp om 1. og 2. pladsen. 8. Tilmeldingsafgiften fastsættes af forretningsudvalget og skal være indbetalt til de respektive unioners kasserere,senestden 1. september, samtidig med anmeldelsen. 9. GennemfØrelsen af turneringen er betinget af mindst 8 hold anmeldt i hver række. 49

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement