Page 47

Gennemsnittet for de respektive rækker fastsættes af repræsentantskabet. Når en bowler afmeldes og tilmeldes igen indenfor 2 år, vil det sidst offentliggjorte snit være gældende. 17. For at kunne deltage i en turneringskamp eller stævne, skal en spiller, jf. kapitel II, være i besiddelse af licens. 18. En spiller skal bære en klubdragt, der gennem unionen er indregistreret og godkendt samt respekteret af DB F. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. 19. Det er enhver spiller forbudt at ryge på banerne, samt at indtage alkoholiske drikke under kampe og stævner. 20. Det er enhver spiller eller anden uvedkommen forbudt, selv at påføre talkum m. m. på tillØbsbanen. 21. En spiller må ikke samme dag deltage i mere end een turneringskamp. Lørdag og påfølgende søndag samt tilsluttende helligdage betragtes som een og samme spilledag. 22. En spiller, der optræder usportsligt kan bortvises fra banen. Der henvisesiØvrigt til DBF's love og bestemmelser. 23. Ved kampe og stævner skalovertrædelseslinien ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlenmed et "F".

45

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement