Page 45

mentet ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for, at det påqælderide resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i dette rekordreglement. 8. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny dansk rekord, vil spilleren modtage Dansk Bowl ing Forbund's rekorddiplom. 9. En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

§ 28. TURNERINGSREGLER 1. Unionsturneringen afqøres ved pointsystern således, at der qives to point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og nul point for tabt kamp. Står to eller flere klubber lige i point ved turneringens afslutning er antallet af faldne kegler afgØrende. 2. Vinderne

af 1. division er unionsmestre. nedrykning i de forskellige henvises til unionernes særlige regler herom.

Vedrørende op- eller rækker

divisioner

og

3. I en turnering kan klubberne deltage med et eller flere hold. I hver af divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub. I Øvrige rækker kan klubberne have flere hold. 4. Turneringen omfatter herrer, damer og ungdomsspillere, med hver sine hold inddelt i det efter anmeldelserne af hold nødvendige antal rækker. 5. Rækkerne

over hele landet betegnes ensartet,

således:

øverste række benævnes 1. division, der omfatter 8 mands hold. Nærmeste rækker derefter 2 . 5 division. Efter 5. division benævnes rækkerne A,B,C o.s.v. 6. Kan en union ikke mønstre en række med 8 mands tegnes Øverste række i denne union rnedZ, division.

hold, be-

7. Vil en union tillade flere hold fra samme klub i en række, må denne række benævnes med bogstav, f.eks. A-række, B-række o.s.v., hvilket kan betyde, at en union eventuelt kun har een el· ler to divisioner, indtil antallet af anmeldte hold berettiger til udvidelse. ~ 4:~

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement