Page 44

sende lØber.

klubbers

Ønsker og i den rækkefølge

anmeldelserne

ind-

7. Vinderne modtager Dansk Idræts-Forbund's mesterskabsplaketter. Yderligere uddeles der til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin DBF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis guld, sølv og bronce.

§

27. DANSK

BOWLING

FORBUND's

REKORDREGLEMENT.

1. Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund eller et andet nationalt forbund blandt FIO's medlemslande. 2. Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i de under § 23, stk. 1 nævnte kampe og stævner 3. Rekorder kan sættes i følgende discipliner, gældende for både damer, herrer og ungdomsspillere; Individuelt (europæisk) 2,3,4,5,6, 7 og 8 serier. Hold (europæisk) 2 mands, 4, 6 og 8 serier 4 mands, 4, 6 og 8 serier 6 mands, 4,6 og 8 serier 8 mands, 4, 6 og 8 serier Hold (amerikansk) 5 mands, 3 serier 4. Rekorder kan kun godkendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Baner samt alt materiel skal nøje opfy Ide de krav, FIO stiller om mål, vægt m.v. Der må kun spilles een serie på samme bane, og der skal ske normalt skift med en anden spiller mellem hver rude.

42

5. I alle konkurrencer med europæisk spil kan underliggende resultater godkendes som rekord. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. 6. Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens højeste resultat godkendes som dansk rekord. Opnår to spillere samme rekordresultat samme dag, bliver begge at anse som rekordholdere. 7. Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver af Dansk Bowl ing Forbund godkendt bowl inghal, og indsende denne blanket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrange-

'

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement