Page 42

fremsendes en ansøqninq om anerkendelse fra en un-ion til DBF's forretningsudvalg. AnsØgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tid og sted for stævnets afholdelse. 2. Hvilke discipliner, der spille i. 3. Antallet af rækker og specifikationer af disse 4. Eventuelle handicap. 5. Startafgifternes størrelse 6. Præmiernes art og omtrentlige værdi Ønsker arrangøren udenlandsk deltagelse, gælder følgende regler: Spilleren skal fremvise licensbevis på forlangende Spillere fra medlemslande af Nordisk Bowlingforbund starter i den klasse, hvori spilleren er licenseret i sit hjemland. andre udenlandske spillere starter i højeste klasse. De pågældende landes respektive forbund, skal underrettes om udsendelse af invitationerne og om propositronerne for stævnet. Af plakater og invitationer i forbindelse med et godkendt stævne skal det fremgå, at der spilles efter FIQ's regler og at der foreligger godkendelse af DBF. Svaret på ansøgningen skal være ansøgeren i hænde senest 2 uger efter modtaqelsen i DB F og indeholde begrundelse for et evt. afslag. Efter ændringer i propositionerne i overensstemmelse med DB F's anvisninger kan stævnet godkendes. Når et stævne er godkendt af DBF betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter FIQ's regler og at propositionerne for stævnet overholder DBF's love og bestemmelser. 6. I alle officielle og godkendte kampe må kun deltage DBF's licenserede medlemmer og udenlandske spillere, der er medlem af et nationalt forbund under FIQ, medmindre DBF har givet skriftlig tilladelse til at gennemfØre specielle rækker for ulicenserede spillere. Disse må i så fald kun omfatte ulicenserede spiliere og ikke international deltagelse.

§ 24. INTERNATIONALE

TURNERINGER

1. For at afholde en egentlig, åben international ves en officiel tilladelse af FIQ.

40

turnering,

kræ-

2. Ansøqrunq herom skal udfærdiges på specielle blanketter, der kan rekvireres hos DBF, og sammen med indbetaling af et gebyr på 50 dollars indsendes til FIQ gennem DBF senest 3 måneder inden stævnets eller turneringens afholdelse. ~

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement