Page 3

REDAKTION, LA Y-OUT OG TRYK:

John Jørgensen Papirmagasinet Frydensbergvej

8

3660 Stanløse Tlf. (03) 171033 DANSK

BOWLING

FORBUND'S

Bowling

- Vejviseren

indehol-

der oplysninger, som enhver bowler i Danmark kan have

BOWLING - VEJVISER 1971/72

glæde

og nytte

af.

Oplysninger til brug for næste års Bowling - Vejviser indsendes til redaktionen. Komplet indholdsfortegnelse: se sidste "side.

1

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement