Page 27

DANSK BOWLING FORBUNDS LOVE KAPITEL

I

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 1.

Forbundets

henvendelser DBwF. 2. Forbundets

navn er Dansk

Bowling

til Dansk Idræts-Forbund hjemsted

Forbund

(DBF)

overfor

(Ol F) bruger forkortelsen

er Dansk Idræts-Forbund's

adresse.

§ 2. FORMAL 1. Dansk Bowling Forbund's formål er at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt i Danmark, 2. at samle landets bowlingorganisationer i Dansk Bowling Forbund for gennem indfereise af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelse med Bet internationale forbunds (FIQ;s) regler at styrke sporten, 3. at foranledige afholdelse af de af Dl F qodkendte danmarksmesterskaber, 4. at medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe, 5. at varetage dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. §

3. ORGANISATION

OG TILHØRSFORHOLD

1. Dansk Bowl ing Forbund er en organisation, bestående af danske og/eller herboende amatØrbowlere, som gennem respektive klubber og unioner er medlemmer af forbundet. 2. Dansk Bowling Forbund's unioner og disses områder: KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) omfatter kommunerne Brøndbyerne, DragØr, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, St. Magleby og Tårnby. SJÆLLANDS BOWLING omfatter Øvrige Sjælland,

UNION (SBU) Lolland-Falster

og Bornholm.

FYNS BOWLING UNION (FBU) omfatter Fyn med omliggende øer. JYDSK BOWLING omfatter Jylland.

UNION

(JBU)

25

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement