Page 17

SJÆLLANDS BOWLING UNION BESTYRELSE

Henry Holm Nielsen Toftegårdsvej Kyndby, 3640 Krogstrup

FORMAND OG SPI LLEUDVALGSFORMAND NÆSTFORMAND SEKRETÆR

OG

Preben Nielsen Bygvænget 8 4000 Roskilde

SPILLEUDVALGSFORMAND

Palle Holst Heimdalsvej 79,2. sal, tv 3600 Freder ikssund

SPI LLEUDVALGSMEDLEM

Finn Breusch Bøgeblokken 3 c 3600 Frederikssund

SPI LLEUDVALGSMEDLEM

Peter 0stergaard Franckesvej 6, 1. sal 2000 København F

UNGDOMSLEDER

Per Herrestrup Baunehøjparken 34 3500 Værløse

SUPPLEANT·

Kurt Oberbossel Sundbylille 3600 Frederikssund

15

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement