Page 12

KØBENHAVNS BOWLING UNION

BESTYRELSE FORMAND OG SPI LLEUDVALGSFORMAND

Helge A. Larsen Tværbommen 5 - 2820 Gentofte Tlf.: (01) GE 5556 - (01) GE 5568

NÆSTFORMAND

Børge Christiansen Lembergsgade 6 - 2300 København S Tlf.: (01) 583763

KASSERER

Johannes Rasmussen Carit Etlarsvej 14 - 1814 KØbenhavn V Giro 82728 - Tlf.: (01) 22 26 63

SEKRETÆR

Ejnar Wendorf Willemoesgade 10,st. - 2100 København Tlf.: (01) Tria 1626

UNGDOMSLEDER

Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 RØdovre Tlf.: (01) 707452

PRESSESEKRETÆR

Ejnar Wendorf Willemoesgade 10,st. - 2100 København Tlf.: (01) Tria 1626

BESTYRELSESMEDLEMMER

Grete A. Larsen Tværbommen 5 - 2820 Gentofte Tlf.: (01) GE 5568 Karl Feldt Tårnbypark Alle 23 - 2770 Kastrup Tlf.: (01) 51 4098 Jonna Oder Sankt Ibs Alle 75 - 2630 Tåstrup Tlf.: (01) 997180

10

Poul Abrahamsen Rødager Alle 42 A -2610 Rødovre Tlf.: (01) 707008

ø

ø

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement