Page 6

EB~Q~§_Q~~_lZ~_~EBlk_~k~_~1~~Q_l~2r!~e!_fre_~19~_11 BANE

KLUB

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hook Hook Thor Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Tino 66 Hook

Mogens Petersen Alfred Petersen Ebbe Petersen Kaj Nielsen Karl F. Nielsen Arne Petersen Lis Krause Karen Nielsen Gunhild Jensen Karen Olsen GRETHE Weilborg Dagny Petersen Sonja Elberg Karen Engelhart Nina Rasmussen Helga Nøddegård Anne Westergård Abbas Rezaei

KLASSE

KLUB

KLASSE

C D C C C D B C C C C C C B C C A D

-

Karl J. Klink Ernst Nøddegård Ralf Donde John Jespersen Erik Olsen Louis Krause Annie Klink Jytte Holm Jette Holm Lizzi Zederkopff Inge-Lise Petersen Gerda Petersen Nina Jess Bodil Nielsen Inge Falk Mitte Larsen Jonna Donde John Højager

Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Thor Thor Thor Thor Thor Alea Hook Hook Hook Hook Alea

B B C C C C B C C C C C

A B C C D C D A B B A

-

Bjarne Rasmussen Lars Kruse Axel V. Clausen Ole Borup Arne Borup Emely Madsen Parly Holm Solvejg Mortensen Anders Borup Ase Giørtz Jan Larsen

Kvik VBI 68 BKK 38 VBI 68 VBI68 Novo VBI 68 Sisi VBI 68 Sisu Sisu

C

D D D D B D B D C A

C C B A B C C B C B C C

-

Leif M. Hansen Helmer Løvenkrands Arne Linck Grethe Dollemeier Arne Gertsen Henning Nielsen Henning Petersen Bjarne Fjeldsøe Erik Berg Ingri d Kjær Per Dollemeier Elly Petersen

Flintstone Partner SAS Puds Puds Puds Puds Sisu Novo CKC Puds Puds

B B B B B C C C D A C C

B B B

-

Leif Rasmussen Leif Larsen Finn Breusch Børge Stennen Cyri 11 Redke Viggo Christiansen

LR64 9.j uli LR64 Flintstone Coca-Cola Flintstone

A B A B C B

C

B C C

B C

~QBQ~§_Q~~_l§~~EBlk_~k~_lQ~QQ 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Børge Petersen Poul Abrahamsen Holger Hansen Villy Larsen Bent Vedel Jensen Laura Bjerre Henning Madsen Grethe Mortensen John E. Hansen Judy Brandes Peter Hallgren

Kvik Lundbeck BKK38 Lundbeck .Novo Novo Novo Sisu Mascot Sisu Sisu

~QBQ~§_Q~~_l§~_~EBlk_~k~_l~~QQ 3 Børge Nielsen 4 Villy Larsen 5 Wi lly Hansen 6 Kathe Laugesen 7 Sverre Johannesen 8 Eva Gertsen 9 Holger Andersen 10 Tonny Lange 11 Vagner Nielsen 12 Asta Larsen 13 Henning Andersen 14 Else Andersen

Fl intstone Partner FBU Hellerup FBU Puds FBU Sisu Puds Partner Puds Puds

~QBQ~§_Q~~_1§~_~EB1~_~k~_lZ~1~ 3 Svend Petersen 4 Bent T. Nielsen 5 Carlo Hansen 6 Gert Stougård 7 Gunner Jensen 8 Anker Johansen

LR64 Coca-Cola LR64 Flintstone Mascot Flintstone

C

C C

(Fortsættes side 8) G

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement