Page 3

STÆVNELEDELSE

FORMAND:

WILLIAM RABEN

STÆVNELEDER:

MOGENS HANSEN

SPORTSLIG LEDER:

BENT OLSEN (SENIORER) BIRGITTE LUND (UNGDOM)

OFFICIALS:

GEORG JENSEN JØRGEN TIPPER LEIF BRINCKLER PETER HALL GREN JOHN A. LARSEN LEIF GIØRTZ

PRESSESEKRETÆR:

INGE HOLM - VIBEKE JARLSTRØM

STÆVNEKASSERER:

LENNARD HANSEN - JONNA LIND

Jubilæumskriftet er udgivet af bowlingklubben SISU i anledning af 5- ·års jubi1æumsstævnet, april 1970. I REDAKTIONEN: Mogens Hansen, Bent Olsen, Leif Brinckler og John Jørgensen. FOTOS: Carsten SØnberg, Helge Larsen.

INDHOLD: VELKOMMEN

••.•.....•

SfÆVNELEDELSE

••••••

2 3

LIm

BOWLINGHISTORIE ...•11-14 STARTLISTER •.4,6,8,17,19

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement