{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

21 A.M.F. BANER

FORTRINELIGE KLUBLOKALER

,

("'")

:l:»

•• l'T1

.HVOR BOWLERE MØDES ...

-I

l'T1

::u •.....•

3: o

o rn :;o

:l:>

z

3:

rr1

l'T1

.. OG KOMMER IGEN

Cl

-o

o

(/)

rn r(/)

-o

c=

A

):>

ro

~ ::u

(/)

r-

l'T1

O

-o :;o

~ r-

Bowlinghallen VED KAJEN

•.....• (/)

l'T1

r+t

zo

::u

ISLANDS BRYGGE 83 - HF AS 50

VELEGNEDE OMKLÆDNINGSFORHOLD

• GODE PARKERINGSMULIGHEDER

rnWD~wl]] illmwmw wD® BESØG DA

DE KØBENHAVNSKE BANKERS MEST BETROEDE VOGNfvlAND 100

ANKERFELDT FALKONER ALLE 54

% GARANTI

ELLER

BONDE STUEN

Vognmand

SCT. PEDERSSTRÆDE KAJ SKARVING

34

LYNEBORGGADE l . 2300 S TLF. AS 1019 TRVI(

v/KNUD

P"IRMAGASINfT,

STENlØSE

& EDITH

LAUERSEN

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement